Vikan Higiena

Produkty wykrywalne detektorem metalu. Vikan Hygiene.

Produkty wykrywalne detektorem metalu. Vikan Hygiene.

Popraw bezpieczeństwo i jakość żywności
dzięki produktom Vikan wykrywalnym przez detektory metali i RTG

Sprzęt Vikan metal detectable jest przeznaczony do użytku w bezpośrednim kontakcie z żywnością.  Akcesoria, sprzęt używany w kontakcie z żywnością stwarzają największe ryzyko zanieczyszczenia produktu ciałami obcymi. Co robić aby wykluczyć lub zminimalizować ryzyko skażenia gotowych produktów lub składników? Wytypuj krytyczne miejsca. Jeśli potrzebujesz wsparcia nasi przedstawiciele przygotują wspólnie z Tobą plan higieny dla produktów wykrywalnych.

Co to jest ciało obce?
Ciało obce, to każdy niepożądany obiekt, niezamierzony w żywności, który może zagrozić bezpieczeństwu lub jakości żywności. Może to, obejmować przedmioty takie jak owady, kamień, szkło lub tworzywa sztuczne, a także materiały związane z żywnością, takie jak kawałki łodygi, muszli lub piór.


Dlaczego stanowią problem?
W przypadku zgłoszenia zanieczyszczenia produktu ciałem obcym producent lub organ egzekucyjny musi rozstrzygnąć, czy to ciało obce powoduje, że żywność jest niebezpieczna, tj. szkodliwa dla zdrowia lub niezdatna do spożycia przez ludzi, albo czy niewłaściwie wpływa na jakość produktu w stosunku do postrzegania go przez konsumentów. Jeśli okaże się, że jest to, jedna z tych rzeczy, producent narusza rozporządzenie UE nr 178/2002 i zostanie poddany odpowiednim działaniom prawnym i wycofaniu produktu.

Ponadto zarówno globalne programy bezpieczeństwa żywności (zgodnie z testami porównawczymi GFSI), jak i wytyczne przemysłu spożywczego wymagają kontroli ciał obcych.

Wyzwania:
Większość sprzętu czyszczącego i przyborów stosowanych w produkcji żywności jest wykonana z tworzyw sztucznych (w tym poliestrów, polipropylenów i nylonów), metali (w tym stali nierdzewnej i aluminium), gumy, silikonów i elastomerów termoplastycznych (TPE) lub dowolnej ich kombinacji.

Kontrola ciał obcych w produkcji żywności często koncentruje się na wykorzystaniu wbudowanych wykrywaczy metali. Wykrywanie metali to sprawdzona i skuteczna metoda zmniejszania ryzyka obecności fragmentów metali w komercyjnych produktach spożywczych. Kontrola niemetalicznych ciał obcych jest trudniejsza, a nawet po wprowadzeniu systemów rentgenowskich w linii, wykrywanie tworzyw sztucznych o niskiej gęstości stanowi wyzwanie.

Oznacza to, że główna kontrola ciał obcych ze sprzętu i przyborów do sprzątania koncentruje się na ich odpowiednim doborze, użytkowaniu i konserwacji. Dodatkowo można zastosować kontrolę wzrokową produktu spożywczego, albo ręcznie, albo przy użyciu zautomatyzowanego systemu kontroli wizualnej.

Co mówią standardy GFSI?

BRK 1 :

Analiza i kontrola zagrożeń, 2.7.2 – „Zespół ds. bezpieczeństwa żywności HACCP przeprowadza analizę zagrożeń w celu zidentyfikowania zagrożeń, którym należy zapobiegać, eliminować je lub ograniczać do akceptowalnych poziomów”. Musi to obejmować:
Obecność lub produkcja ciał obcych.

Konserwacja, 4.7 – „Powinien obowiązywać skuteczny program konserwacji instalacji i sprzętu, aby zapobiec zanieczyszczeniu…”

Konserwacja, 4.7.2 – „Ponadto, jeśli istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktu ciałami obcymi powstałymi w wyniku uszkodzenia sprzętu, sprzęt należy kontrolować w określonych odstępach czasu, wyniki kontroli dokumentować i podejmować odpowiednie działania”.

FSSC 22000 2 :

Środki i narzędzia czyszczące i odkażające, 11.2 – Narzędzia i wyposażenie powinny być higieniczne i utrzymywane w stanie, który nie stwarza możliwości obecności obcych ciał.

IFS 3 :

Ograniczanie ryzyka związanego z materiałami obcymi 4.12.

4.12.1 – Przetwarzane produkty należy chronić przed zanieczyszczeniem fizycznym. Szczególną uwagę należy również zwrócić na ryzyko zanieczyszczenia produktu spowodowane przez:
sprzęt i naczynia
4.12.2* KO nr 6: W oparciu o analizę zagrożeń i ocenę związanych z nimi zagrożeń należy wprowadzić procedury zapobiegające zanieczyszczeniu materiałem obcym. Produkty zanieczyszczone należy traktować jako produkty niezgodne.
*Wymogi IFS KO lub „knock out”: Jeśli audytor stwierdzi, że te wymagania nie są spełnione, skutkuje to brakiem certyfikacji.

Dostępne wskazówki
Wytyczna 8 4 , Zasady projektowania higienicznego, opracowana przez Europejską Grupę Projektowania Inżynierii Higienicznej (EHEDG), stanowi, że jednym z wymagań higieny funkcjonalnej urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym powinno być „zapobieganie zanieczyszczeniu cząstkami obcymi”. Wymóg ten powinien dotyczyć wszystkich urządzeń używanych w środowisku produkcji żywności, w szczególności tych, które wchodzą w bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością, gdzie ryzyko zanieczyszczenia ciałami obcymi jest zwiększone. Obejmuje to sprzęt do sprzątania i przybory.

Wytyczne EHEDG dotyczące zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia ciałami obcymi 4,5 obejmują, że sprzęt powinien być,

odporny na pękanie, pękanie, odpryski, odpryski, korozję, łuszczenie, ścieranie i promieniowanie UV;

wolny od zapięć, które mogłyby się poluzować i wpaść do produktu;

stabilny mechanicznie.
powinien również podlegać regularnej kontroli i wymianie w ramach skutecznego programu konserwacji zapobiegawczej, a także być czyszczony i kontrolowany przed użyciem.

Niestety, nie wszystkie urządzenia czyszczące i przybory używane w przemyśle spożywczym są produkowane lub używane zgodnie z tymi wytycznymi. Zbyt często kupuje się lub produkuje słabo skonstruowany i nieuregulowany sprzęt, a jego konserwacja jest pomijana.

Udostępnij

O autorze